Sådan foregår et besøg

Få de bedste resultater af vores Besøgsdyr

Vi kommer kørende med hestene “Thilde og Tulle eller Boz” samt vores Kanin “Jo Jo”, marsvinet “Stjerne” og kongesnogen “Frida” og besøger skoler, institutioner og plejehjem rundt i Jylland og på Fyn.

Besøg af besøgsponyer

Varighed
Et besøg varer 1,5 – 2 timer afhængig af hvad et plejecenter / Institutions beboere kan rumme eller et firma hvor vi laver workshop i ca 2-3 timer afhængig af antal af deltagere på workshoppen.

Under besøget
Vi har oplevet mange gange at vores besøgs ponyer har en naturlig terapeutiske og fysiologisk tilgang ved at dyrene udløses ”Rememtia”, dvs. lykkefølelse i hjernen hos det enkelte menneske.

Besøgsponyer på plejehjem

Blandt de ældre mennesker kan ponyerne vække minder fra barndom og ungdom. Lige pludselig begynder den ældre eller det demente menneske at fortælle historier om sig selv, som ingen har kendt til. Der kan vækkes en glæde og ro hos det enkelte menneske uanset om det er et barn, voksen eller et ældre menneske, når de sidder med en kanin i skødet.

Efterfølgende
Dyr kan noget helt særligt. Et besøg af dyrene giver personalegrupper, plejepersonale og pårørende en dejlig fælles oplevelse og åbner op til en bedre kontakt.

Det ses meget stærkt hos bl.a. demente, hjerneskadede, handicappede eller sårbare grupper af børn og unge.

”Vi har i høj grad fået øjnene op for, hvilken livsglæde og energi dyr bringer med sig. Derfor vil vi også meget gerne komme på besøg hos Lise Lotte til sommer. Vi vil gerne sige jer tusind tak for jeres søde væremåde og engagement overfor borgerne. Det var en fornøjelse at have besøg af jer.”

-Ergoterapeuten, Plejeboligerne Sifsgården i Åbyhøj

 

Personalets forberedelse og opfølgning

Vi opfordrer stedets personaler og pårørende til at gøre følgende, for at alle deltagere får mest ud af vores “Besøgsponyer / Dyr”.

Tag billeder og evt. video før, under og efter besøget af de deltagende personer.

1. Før Besøget

a: Gå sammen på Indkøb af gulerødder i dagligvarebutikken. Snak om hvad de skal bruges til

b: I fællesskab, skær gulerødderne op i mindre stykker ca 5-6 cm lange og snak om, hvad de skal bruges til. (Mennesker med Dement glemmer jo ofte hurtigt igen)

2. Under Besøget

Her styrer Dyret og Mennesket selv mødet. Tage billeder og film af det fra sidelinjen.

3. Efter Besøget

a: I fællesskab lav et billede-album i stor format ca. A-3 eller A-2 størrelse sammen med de involverede deltagere og tal om, hvad der skete under besøget. Måske dukker der nye historier op? Skriv dem gerne ned til senere brug.

b: Tag albummet jævnlig frem, dage, uger og måneder efter besøget og snak om billederne. Måske dukker der nye historier op? Skriv dem gerne ned til senere brug.

Rigtig god fornøjelse,

Vi glæder os til at besøge jer

Kærlig hilsen Trine Dyrepasser og Besøgsdyrene Thilde, Boz og Tulle samt Jo Jo, Frida og Stjerne